Dane maszynowe, parametry procesowe i wskaźniki online.

Moduł rejestracji danych maszynowych (MDE), za pośrednictwem standardowych interfejsów, łączy on-line kontrolery produkcyjne z GUARDUS MES. Poprzez to łącze moduł odbiera dane wszystkich maszyn, które są podłączone do nadrzędnego kontrolera produkcji.
Ponadto mogą być bez problemu rejestrowane i przetwarzane „proste” sygnały maszynowe. Dzięki temu możliwe jest automatyczne przyporządkowanie danych takich jak: stany, ilości, typy czasu i parametry procesu bezpośrednio z maszyn do bieżących zleceń produkcyjnych.

 • Przyczyny usterek
 • Meldunki ilości
 • Meldunki typów czasów
 • Meldunki stanu maszyny
 • Zużycie energii
 • Parametry procesowe
 • Zarządzanie hierarchią produkcji
 • Layout hali
 • Kokpit produkcji (OEE)
 • Diagram przebiegu pracy
 • Wizualizacja w KPI-Cockpit

Zarządzanie produkcją, monitorowanie i raportowanie

Aby wytwarzać produkty o najwyższej jakości, na czas, wszystkie procesy produkcyjne muszą się zazębiać tak jak koła zębate. Do tego należy zarządzać powstałymi danymi dotyczącymi produktu i procesu w sposób przejrzysty, automatyczny i przede wszystkim centralny. Dlatego Manufacturing Execution System od GUARDUS obejmuje prócz kompleksowego zarządzania jakością także całkowite zarządzanie produkcją.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt