Zarządzanie działaniami, ciągłe doskonalenie.

Zarządzanie działaniami w GUAR­DUS aktywnie wspiera proces ciągłego doskonalenia (KVP/ CIP). Jako centrum gromadzenia danych i miejsce koor­dynacji, zbiegają się tu wszystkie akcje z obszarów QM/CAQ, BDE i MDE.

Do tego zaliczamy między innymi: audity, kontrole wejściowe materiału, wady produkcyjne i naruszenia procesu, a także raporty 8D i reklamacje klienta lub reklamcje do dostaw­cy. Zdefiniowane działania i listy zadań To-Do są automatycznie planowane i ustawiane do monitowania. Otwarte i zaległe działania są natychmiast przekazywane do realizacji. Tak powstała „baza wiedzy” dostarcza wszystkim użytkownikom ukierunkowanych informacji jako podstawy dla działań doskonalących (CAPA) i wyciągania wniosków (Lessons Learned).

Przeglądarka GUARDUS umożliwia dostęp do tej wiedzy z dowolnego miejsca.

  • Definiowanie działań
  • Listy robocze i monity
  • Planowanie i Workflow
  • Integracja E-mail
  • Zarządzanie eskalacją
  • Ocena skuteczności
  • Analizy
  • Tworzenie bazy wiedzy
"To ulepszenie nigdy nie byłoby możliwe na piechotę. Jeśli na przykład, parametry zdolności procesowej (wartości CpK) leżą poniżej odpowiednio zadanych granic, to za pośrednictwem systemu CAQ musi być możliwe natychmiastowe uruchomienie odpowiedniej analizy. Tutaj ręczne obliczenia byłyby mordercze."
— Dr. Roland Schmelzle, Vice President
Mefro Wheels GmbH

Kontrola jakości, efektywne planowanie i kontrola procesu.

Zarządzanie jakością w GUARDUS to efektywne planowanie, realizacja i wartościowanie kontroli towarzyszących produkcji. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i ostateczne, badania laboratoryjne oraz kontrole w-procesie prowadzone przez pracownika przy maszynie, gdzie interfejs użytkownika dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt