Kontrola dostaw, przyjęcie materiału, inspekcja i dopuszczenie.

Moduł GUARDUS QM-Zaopatrzenie steruje wszystkimi procesami od przyjęcia materiału, aż do dopuszczenia do produk­cji i wspiera proces ciągłego doskonalenia dostawcy.

Inteligentne metody dynamizacji dbają o maksymalną jakość produktu i dostaw, przy jednoczesnej optymalizacji nakładów na kontrolę – aż do Skip-to-Stock.

Kompleksowa ocena dostawcy uwzględnia nie tylko jakość dostaw ale także zgodność ilości i terminów. Także subiekty­wne kryteria oceny  jak reklamacje  z produkcji wpływają na połączone raportowanie.

Oceny są do dyspozycji pomiędzy działami: zaopatrzenia, zarządzania jakością i logisty­ki przy wykonywaniu ich codziennej pracy.

  • Planowanie kontroli
  • Kontrola przyjęcia materiałów
  • Dynamizacja statystyczna i kontrola wyrywkowa
  • Ocena dostawców
  • Reklamacje do dostawców
  • Oceny, analizy
  • Integracja z swobodnym wprowadzaniem błędów (reklamacja wewnętrzna)
  • Integracja z rysunkami / CAD
„Mamy różnych dostawców identycznego materiału. Przez Ocenę Dostawców otrzymujemy uzasadnione stwierdzenia dotyczące jakości oraz ilościowej i terminowej rzetelności  naszych partnerów biznesowych. Oczywiście te ustalenia wpływają w Auditach, negocjacjach i przydzielaniu zamówień.”
— Michael Winkler, Leiter Qualitätsmanagement
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Kontrola jakości, efektywne planowanie i kontrola procesu.

Zarządzanie jakością w GUARDUS to efektywne planowanie, realizacja i wartościowanie kontroli towarzyszących produkcji. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i ostateczne, badania laboratoryjne oraz kontrole w-procesie prowadzone przez pracownika przy maszynie, gdzie interfejs użytkownika dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt