Zarządzanie przyrządami pomiarowymi, nadzór i kalibracja.

Zarządzanie przyrządami pomiarowymi przez GUARDUS zapew­nia regularny nadzór i kalibrację przyrządów stosowanych przy kontroli produkcji w zgodzie ze znormalizowanymi zdolnościami przyrządów.

Cała historia stosowania i kalibracji przyrządów posortowana na rodzaje i grupy jest zarejestrowana w indywidualnych kartach przyrządów, w celu planowania kontroli, utrzymania ruchu i oceny.

Szczególna zaleta: interwały kalibracji można lepiej dostosować do rzeczywistego stanu przyrządów w celu zredukowania nakładów związanych z kalibracją do minimum.

Poprzez integrację bazy danych przyrządów z testami towarzyszącymi produkcji, GUARDUS spełnia obowiązek dokumentowania faktycznego użycia przyrządów (PM) i dostarcza śledzenie zwrotne dla PM za „naciśnięciem guzika”.

  • Zarządzanie przyrządami
  • Karty podstawowe przyrządów
  • Interwały kontroli
  • Historia rejestracji pomiarów
  • Wykazy terminów
  • Kalibracja przyrządów
  • Zdolności przyrządów
  • Integracja z planowaniem kontroli i rejestracją danych
  • Instrukcje użytkowania
„Do tej pory kalibracja wszystkich przyrządów pomiarowych była skoncentrowana na krótkim okresie w roku. Ze względu na nasz silny rozwój, to podejście było możliwe tylko pod wielką presją czasu. Dzisiaj możemy dokładnie zaplanować, kiedy wykonujemy poszczególne kalibracje.”
— Michael Winkler, Leiter Qualitätsmanagement
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Kontrola jakości, efektywne planowanie i kontrola procesu.

Zarządzanie jakością w GUARDUS to efektywne planowanie, realizacja i wartościowanie kontroli towarzyszących produkcji. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i ostateczne, badania laboratoryjne oraz kontrole w-procesie prowadzone przez pracownika przy maszynie, gdzie interfejs użytkownika dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt