Rejestracja wad, karty kontrolne, checklisty.

Swobodna rejestracja błędów digitalizuje i zastępuje wewnętrzne raporty o brakach lub odchyleniach jakościowych oraz efektywnie wspiera wewnętrzne regulacje kontrolne.

  • Dokumentacja elektroniczna odchyleń wewnętrznych bez planów kontroli
  • Bezpieczne regulacje kontrolne dla zgłoszeń błędów przy minimalnym nakładzie na wprowadzenie
  • Przejrzystość w zakresie wewnętrznych kosztów błędów
  • Inicjowanie środków zaradczych przez integrację z modułem Zarządzaniem Działaniami
  • Zarządzanie dostawcami-alokacja odchyleń zgodnie z zasadą sprawcy (dla błędu na produkcji)

Kontrola jakości, efektywne planowanie i kontrola procesu.

Zarządzanie jakością w GUARDUS to efektywne planowanie, realizacja i wartościowanie kontroli towarzyszących produkcji. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i ostateczne, badania laboratoryjne oraz kontrole w-procesie prowadzone przez pracownika przy maszynie, gdzie interfejs użytkownika dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt