Zarządzanie reklamacjami, wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zarządzanie reklamacjami w GUARDUS umożliwia efektywne opracowywanie i śledzenie wszystkich re­klamacji (CAPA) i zwrotów w jednym centralnym systemie.

Rejestracja i odczyt reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych może się odbywać z każdego miejsca zakładu – zaczynając od działu sprzedaży, przez dział jakości, produkcji, rozwoju/konstrukcji, do lokalizacji zewnętrznych (przez połączenie internetowe). Tu zarządzamy nie tylko zgłoszeniami reklamacji, raportami 8D i wynikami ustaleń łącznie ze zdjęciami defektów pojedynczego procesu, ale również  przypisujemy do sprawy decyzje handlowe i techniczne, a także koszty reklamacji, adekwatne działania i terminy.

W taki sposób klient, przy zwrotnym zapytaniu zawsze otrzymuje najnowszy status przetwarzania swojej reklamacji. Taka jakość wiedzy implikuje konkretne dowody dotyczące jakości produktu, a oprócz oceny dostawców również wpływa na rozwój i planowanie produkcji.

  • Przetwarzanie transakcji
  • Wyniki ustaleń i zdjęcia defektów
  • Zarządzanie statusem
  • Koszty reklamacji
  • Analizy
  • Integracja z Traceability
  • Raport 8D

Kontrola jakości, efektywne planowanie i kontrola procesu.

Zarządzanie jakością w GUARDUS to efektywne planowanie, realizacja i wartościowanie kontroli towarzyszących produkcji. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i ostateczne, badania laboratoryjne oraz kontrole w-procesie prowadzone przez pracownika przy maszynie, gdzie interfejs użytkownika dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt