Wzorcowanie, projektowanie i dopuszczenie.

GUARDUS MES wspiera cały proces wzorcowania wyrobów, od fazy projektowania i realizacji poprzez zarządzanie wersjami i statusem, aż do sprawozdawczości i dopuszczenia wzorca.

Do budowy zawartości są dostępne nie tylko standardowe formularze zgodne z VDA 2 i QS9000, ale za pomocą zintegrowanego konfiguratora mogą być zdefiniowane indywidualne formularze i specyfikacje, które zostaną włączone w proces.

Przy ponownym próbkowaniu, już zarejestrowane charakterystyki są automatycznie przejmowane – w tym specyfikacje, takie jak wartości graniczne, instrukcje testowe lub sprzęt testowy.

Możliwość integracji systemów CAD i urządzeń pomiarowych znacznie redukuje nakład pracy przy wzorcowaniu. Wynik wzorcowania wpływa następnie do planu kontroli. Taka integracja zapewnia zachowywanie i wsparcie procesów ISO. W ten sposób kontrola wejściowa obejmie tylko wzorcowane i dopuszczone produkty lub części przetestowane na produkcji.

  • Zarządzanie statusem
  • Stemplowanie rysunków
  • Wsparcie podczas ponownego próbkowania
  • Dopuszczanie i wersjonowanie
  • Dostęp do wszystkich dokumentów
  • Integracja z rysunkami / CAD

Kontrola jakości, efektywne planowanie i kontrola procesu.

Zarządzanie jakością w GUARDUS to efektywne planowanie, realizacja i wartościowanie kontroli towarzyszących produkcji. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i ostateczne, badania laboratoryjne oraz kontrole w-procesie prowadzone przez pracownika przy maszynie, gdzie interfejs użytkownika dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt