Zarządzanie energią, zrównoważone procesy.

System zarządzania energią GUARDUS MES wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe by realizowały procesy produkcyjne jako zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Podstawą tego jest tak zwany bezpośredni pomiar zużycia energii, oznacza on zintegrowane gromadzenie, łączenie i analizę danych dotyczących produktu, procesu i energii dla linii produkcyjnych i zleceń. Jednolity obraz danych pozwala udostępnić wskaźniki związane z energią (w odniesieniu do ilości wyprodukowanych dóbr) za naciśnięciem przycisku.

  • Dane podstawowe z liczników energii
  • Przypisanie liczników energii do jednostek produkcyjnych
  • Automatyczne gromadzenie danych energii (EDE)
  • Ręczne rejestrowanie wartości zużycia oraz odczytów liczników
  • Analiza, ocena i rozliczenie zużycia energii
  • Wskaźniki na produkt, maszynę i zlecenie produkcyjne
  • Przejęcie danych dotyczących zleceń produkcyjnych z ERP

Zarządzanie produkcją, monitorowanie i raportowanie

Aby wytwarzać produkty o najwyższej jakości, na czas, wszystkie procesy produkcyjne muszą się zazębiać tak jak koła zębate. Do tego należy zarządzać powstałymi danymi dotyczącymi produktu i procesu w sposób przejrzysty, automatyczny i przede wszystkim centralny. Dlatego Manufacturing Execution System od GUARDUS obejmuje prócz kompleksowego zarządzania jakością także całkowite zarządzanie produkcją.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt