Zarządzanie zleceniami, integracja ERP i harmonogramowanie.

GUARDUS MES przejmuje zlecenia produkcyjne z systemu ERP i zapewnia kompletne zarządzanie, harmonogramowanie i monitorowanie. Zlecenia są automatycznie dystrybuowane na wolne moce maszyn i okna czasowe, co znacznie zwiększa efektywność całego procesu produkcyjnego. Możliwość ręcznego uzupełniania zleceń, na przykład do ponownej obróbki (rework) oraz korzystanie z kalendarzy zakładowych wspiera pracownika w optymalnej alokacji zleceń.
Odpowiednie statusy zleceń (wolne lub zablokowane) są również kontrolowane przez zintegrowany z GUARDUS MES mechanizm Workflow.

  • Dane zlecenia ze strukturą produktu (BOM), narzędziami pomocniczymi, dokumentami itp.
  • Manualne uzupełnianie procesów / operacji roboczych
  • Przejmowanie danych o zleceniach z systemu ERP
  • Tworzenie dodatkowych zleceń (np. ponowna obróbka)
  • Meldunki zwrotne dla zleceń produkcyjnych do systemu ERP
  • Odmeldowania danych wynagrodzeń do systemu ERP lub systemu płatności
  • Kalendarz zakładowy

Zarządzanie produkcją, monitorowanie i raportowanie

Aby wytwarzać produkty o najwyższej jakości, na czas, wszystkie procesy produkcyjne muszą się zazębiać tak jak koła zębate. Do tego należy zarządzać powstałymi danymi dotyczącymi produktu i procesu w sposób przejrzysty, automatyczny i przede wszystkim centralny. Dlatego Manufacturing Execution System od GUARDUS obejmuje prócz kompleksowego zarządzania jakością także całkowite zarządzanie produkcją.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt