Dokumenty papierowe, arkusze Excel oraz aplikacje biurowe coraz częściej przestają spełniać wymagania nowoczesnych firm produkcyjnych. W pewnym momencie podczas szybkiego rozwoju, managerowie produkcji i jakości dochodzą do wniosku, że „na pewno musi być jakiś lepszy sposób.” Tym lepszym sposobem zarządzania produkcją i jakością są systemy MES (Manufacturing Execution System)

Co jest zatem kluczem do podejmowania właściwych decyzji na czas?

Systemy realizacji produkcji są podobne do systemów ERP pod jednym względem: jednoczą dane dotyczące procesów i jakości w jednym rozwiązaniu, podobnie jak systemy ERP jednoczą w sobie dane dotyczące finansów i ekonomii przedsiębiorstwa. MES gromadzi w sobie wszystkie niezbędne programy, do rejestracji danych z obszarów jakości i produkcji w jednym miejscu. Moduły takie jak zarządzanie jakością, przyrządy pomiarowe czy traceability muszą ze sobą współpracować, by zapewnić najlepszy możliwy rezultat na każdym kroku. Przyszłościowe rozwiązania są nie tylko nowoczesne, ale także zorientowane na procesy. Aplikacja, która nie może monitorować wszystkich procesów produkcyjnych nie pomoże zredukować kosztów i poprawić jakości.

Integratorzy rozwiązań MES łączą ze sobą podzielone na wiele różnych sposobów cząstki informacji zbieranych na produkcji, parametry maszyn, raporty od pracowników i dokumentację procesów jakościowych.

Kilka lat temu, eksperci od produkcji zorientowali się, że najszybszy zwrot z inwestycji w oprogramowanie produkcyjne uzyskać można przez połączenie obszarów produkcji i jakości w jednej aplikacji i za pomocą jednego prostego interfejsu do zbierania danych. Dodatkowo by zapewnić maksymalną akceptację użytkownika, procesy w systemie powinny być dopasowane do każdego indywidualnego stanowiska roboczego, co pozwala w prosty sposób śledzić wszystkie aspekty wyrobów gotowych od momentu przyjęcia materiałów na produkcję do momentu wydania wyrobu gotowego.

System MES winien umożliwiać zarejestrowanie każdej pojedynczej informacji tylko raz. By temu podołać, moduły MES muszą odwzorowywać wszystkie procesy produkcyjne bez wyjątku, w tym samym momencie inteligentne, standaryzowane interfejsy będą łączyły się z systemami ERP i PLM. Przez wykorzystanie jednego systemu produkcyjnego, który kontroluje produkcję i jakość, dane wprowadzane są tylko raz i samoczynnie komunikują się z innymi systemami. W ten sposób, pracownicy mogą skoncentrować się na swojej pracy i wytwarzaniu produktów najwyższej jakości. System MES dostarczy wszystkie dane jakościowe do osób które muszą o nich wiedzieć w odpowiednim czasie. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu MES, firmy zapewniają sobie pełną kontrolę nad jakością i mają lepsze informacje by podejmować właściwe decyzje zarówno na stanowisku produkcyjnym jak w biurze.

Optymalizacja kompletnego procesu produkcji niweluje ilość pojawiających się błędów, zmniejsza koszty i zwiększa wydajność. Sposób zbierania informacji w różnych obszarach produkcji może być zupełnie różny, ważne jest, by dane ze wszystkich obszarów karmiły jedną i tą samą bazę danych. Gdy korzystamy z jednej bazy danych i pojawiają się problemy z wydajnością lub jakością, odpowiednie osoby zostaną poinformowane bezpośrednio za pomocą e-maila, lub innych komunikatów, bez konieczności czekania aż bazy się zsynchronizują. Managerowie mają dostęp do wszystkich danych produkcyjnych i jakościowych by podjąć odpowiednią decyzję na czas.

7 kryteriów wyboru systemu MES

Oto najważniejsze czynniki, które powinny zostać wzięte pod uwagę podczas wyboru systemu MES

 1. Podejście całościowe: jedna technologia i jeden model danych
 2. Elastyczne i konfigurowalne interfejsy użytkowników
 3. Prostą rejestrację informacji
 4. Szybki dostęp do informacji
 5. Integracje z peryferiami (system ERP, systemy PDM i CAD)
 6. Zdolność do przechowywania kolosalnych ilości danych
 7. Wysoka dostępność systemu (bez papierów, online, 24/7)

 

Każde przedsiębiorstwo może stworzyć własną listę istotnych czynników, w zależności od specyfiki produkcji i branży. W tym cely można posłużyć się uniwersalną listą najważniejszych wymagań, które spełniać powinien system MES:

 1. Centralne repozytorium wszystkich danych
 2. JEDEN system do rejestracji wszystkich danych produkcyjnych
 3. JEDEN system do poprawiania błędów
 4. JEDEN system do zapewnienia wysokiej jakości produkcji
 5. Prosty interfejs użytkownika – możliwość modyfikacji
 6. Indywidualne i dostępne dla wszystkich wskaźniki efektywności;
 7. Rejestracja danych online, na temat jakości i efektywności
 8. Szybszy czas reakcji na zmiany w procesie i odchylenia od normy
 9. Śledzenie od przyjęcia materiałów do wysyłki wyrobu gotowego
 10. Zwiększona elastyczność operacyjna na produkcji
 11. Rozwiązanie eliminujące całkowicie dokumenty papierowe
 12. Zintegrowane obszary działania:
 13. Kontrola jakości (CAQ)
 14. Dane produkcyjne (BDE)
 15. Dane maszynowe (MDE)
 16. Traceability

Jaki jest pierwszy krok by wdrożyć MES?

Wybór odpowiedniego partnera, którego zakres usług podczas implementacji rozwiązania MES, powinien obejmować consulting, wdrożenie, przejęcie danych i powinien być także rozszerzony o konfigurację, dopasowania systemu oraz szkolenia dla użytkowników. Ten zakres usług zapewni klienta, że jego procesy produkcyjne i jakościowe, będą pod stałym nadzorem osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

W rzeczywistości: jaki jest efekt końcowy posiadania systemu MES?

MES zapewnia szybki i sprawny przepływ informacji, oraz integrację obszaru produkcji i biura w sposób kompleksowy pokrywając potrzeby ekonomiczne i techniczne. Więc dzięki systemowi realizacji produkcji każdy wie, co kto zrobił i w jaki sposób, jakie narzędzia zostały użyte i kto zaakceptował wyrób gotowy.