APS, zaawansowane planowanie i harmonogramowanie.

Sterowanie produkcji wspiera planowanie kolejności zleceń. Harmonogramowanie odbywa się na podstawie danych z ERP lub ręcznych wpisów, które uwzględniają aktualną dzienną sytuację.
Jeśli konieczne jest skrócenie czasu realizacji, GUARDUS MES dzieli zlecenia na kilka zasobów. Dla skrócenia czasu przezbrojeń odpowiednie zlecenia są łączone. Następnie GUARDUS MES otwiera zlecenia produkcyjne i zgłasza zmianę statusu do systemu ERP. W ramach kontroli produkcji GUARDUS   oferuje wygodną graficzną tablicę planowania do wizualizacji całej sekwencji zleceń. Użytkownik ma do dyspozycji wszystkie informacje i widok planowanej sytuacji zasobów produkcyjnych (maszyn, stanowisk etc.) Ponadto każde zlecenie produkcyjne jest wyświetlane transparentnie we wszystkich jednostkach produkcyjnych, których dotyczy.

  • Redukcja nakładów czasu w porównaniu do tradycyjnego planowania
  • Planowanie wielu zasobów (maszyny, personel, narzędzia, urządzenia, materiały itp.)
  • Planowanie na podstawie faktycznej sytuacji produkcji i zleceń
  • Krótkoterminowa reakcja na obecną sytuację produkcyjną dzięki szybkim algorytmom i integracji z MES
  • Ważenie docelowych kryteriów dla indywidualnej optymalizacji planu
  • Szeregowanie wg wąskich gardeł
  • Prezentowanie sieci zleceń i ścieżki krytycznej
  • Graficzna prezentacja wykorzystania mocy produkcyjnych
  • Symulacja w dowolnych przedziałach czasu, kryteriach ważności i propozycje optymalizacji z analizą konsekwencji biznesowych
  • Dopasowania wg potrzeb klienta
APS scheduler

Zarządzanie produkcją, monitorowanie i raportowanie

Aby wytwarzać produkty o najwyższej jakości, na czas, wszystkie procesy produkcyjne muszą się zazębiać tak jak koła zębate. Do tego należy zarządzać powstałymi danymi dotyczącymi produktu i procesu w sposób przejrzysty, automatyczny i przede wszystkim centralny. Dlatego Manufacturing Execution System od GUARDUS obejmuje prócz kompleksowego zarządzania jakością także całkowite zarządzanie produkcją.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt