Utrzymanie ruchu, maszyny, jednostki produkcyjne i narzędzia.

Fundamentem modułu utrzymania ruchu w GUARDUS MES jest kartoteka danych podstawowych. W niej przez przyjazny dla użytkownika interfejs zarządza się maszynami, jednostkami produkcyjnymi lub narzędziami. Dodatkowo zintegrowane są odpowiednie listy części zamiennych i plany konserwacji. Faktyczne konserwacje obiektów są koordynowane według planów konserwacji opartych na wersjach. Tu administrator planuje konkretne działania konserwacyjne i cykle kontrolowane warunkowo lub sterowane zdarzeniami. Indywidualne listy kontrolne, części zamienne i zestawienia materiałów opisują szczegółowe zadania, które należy wykonać i stanowią podstawę dla poszczególnych zleceń konserwacji.
Jeśli zlecenie zostanie zwrotnie odmeldowane jako „gotowe”, powiązane zlecenie obsługi technicznej otrzyma status „ukończony”. Aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne, użytkownik wprowadza ostatecznie i zapisuje raport z konserwacji lub naprawy i wprowadza przy działaniach zewnętrznych faktycznie poniesione koszty.

  • Plany konserwacji
  • Listy materiałów i części zamiennych
  • Listy kontrolne (Checklisty)
  • Zlecenia konserwacji i naprawy
  • Przejrzystość kosztów
  • Integracja z BDE
  • Integracja ERP / PPS

Zarządzanie produkcją, monitorowanie i raportowanie

Aby wytwarzać produkty o najwyższej jakości, na czas, wszystkie procesy produkcyjne muszą się zazębiać tak jak koła zębate. Do tego należy zarządzać powstałymi danymi dotyczącymi produktu i procesu w sposób przejrzysty, automatyczny i przede wszystkim centralny. Dlatego Manufacturing Execution System od GUARDUS obejmuje prócz kompleksowego zarządzania jakością także całkowite zarządzanie produkcją.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt