Traceability, pełna identyfikowalność.

Moduł GUARDUS Traceability zapewnia pełną identyfikowalność poprzez rejestrację partii, szarż, pojemników i numerów seryjnych. Po wykryciu błędu, proces produkcyjny można prześledzić do poprzez dowolne etapy produkcji wzdłuż całego łańcucha logistycznego aż do dostawcy, aby zidentyfikować sprawcę (Bottom-Up). W przeciwnym przypadku, śledzenie zwrotne w GUARDUS pokazuje po naciśnięciu przycisku, które komponenty zostały użyto w końcowym produkcie (Top-Down). Dokumentacja jakościowa i sprawozdania z tzw. dopuszczeń są dostępne na żądanie on-line.
W połączeniu z modułem QM-Produkcja wszystkie powiązane dane o jakości, takie jak charakterystyki, tolerancje i wyniki kontroli mogą być automatycznie wyświetlane online dla wytworzonych produktów.

  • Rejestracja partii, szarż, pojemników, numerów serii
  • Dostęp do struktury produktu (BOM)
  • Pełna dokumentacja produktu (Device History)
  • Śledzenie Top-Down oraz Bottom-Up
  • Dostęp online do wyników jakościowych i danych zlecenia
  • Elektroniczna dokumentacja modułów (eDHR)
  • Wykorzystanie skanerów (Kody kresko­we, 2D-Matrix) etc.
"Ażeby spełnić nadrzędne standardy jakości OEM w całym łańcuchu produkcyjnym, niezbędne jest konsekwentne śledzenie wszystkich wbudowanych komponentów u wszystkich dostawców. Szczególnie ważna była tu integracja danych produktu i procesu z urządzeniami produkcyjnymi oraz adaptacja interfejsów oprogramowania do odpowiednich stanowisk pracy i warunków procesowych."
— Michael Hartung, IS Manager
Inteva Products Roof Systems Germany GmbH

Zarządzanie produkcją, monitorowanie i raportowanie

Aby wytwarzać produkty o najwyższej jakości, na czas, wszystkie procesy produkcyjne muszą się zazębiać tak jak koła zębate. Do tego należy zarządzać powstałymi danymi dotyczącymi produktu i procesu w sposób przejrzysty, automatyczny i przede wszystkim centralny. Dlatego Manufacturing Execution System od GUARDUS obejmuje prócz kompleksowego zarządzania jakością także całkowite zarządzanie produkcją.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt