Audit management, planowanie i dokumentacja.

Dzięki zarządzaniu auditem w GUARDUS, są planowane, przeprowadzane i nadzorowane wewnętrzne i zewnętrzne audity procesów, systemów i produktów. Każdy audit może być spójnie zarządzany przez wskazanie rodzaju i tematu auditu, a także według dostawcy, audytowanego obszaru lub audytora odpowiedzialnego.

Efektywne planowanie zapewniają podstawowe katalogi pytań, które w dowolnym momencie mogą być rozszerzone o specyficzne wymaganiami klienta.

W celu monitorowania harmonogramu i przeplanowania audytorzy mają do dyspozycji wygodne narzędzi do planowania i eskalacji.

Ostatecznie, za pośrednictwem archiwalnych ocen, mogą być przywołane ważne dla audytora informacje o dotychczasowych słabych stronach i podjętych działaniach zaradczych.

  • Planowanie auditu
  • Macierze kwalifikacji
  • Katalogi pytań normatywnych i specyficznych
  • Przygotowanie i prowadzenie auditu
  • Oceny i analiza auditu
  • Wsparcie Auditów zewnętrznych
  • Integracja z zarządzaniem działaniami korygującymi
  • Ewaluacja auditu

Kontrola jakości, efektywne planowanie i kontrola procesu.

Zarządzanie jakością w GUARDUS to efektywne planowanie, realizacja i wartościowanie kontroli towarzyszących produkcji. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i ostateczne, badania laboratoryjne oraz kontrole w-procesie prowadzone przez pracownika przy maszynie, gdzie interfejs użytkownika dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt