Raport 8D, ciągłe doskonalenie.

Obecnie raport 8D jest powszechnym narzędziem do optymalnego wdrażania procesu ciągłego doskonalenia. Reklamacje do dostawców, wewnętrzne zgłoszenia błędów, reklamacje od klientów, a nawet problemy niezwiązane z produktem mogą wyzwolić raport 8D.

Opis problemu, podział odpowiedzialności jak i analiza przyczyn oraz konsekwentne śledzenie działań są uniwersalnie wspierane raportem 8D z GUARDUS .
Wynikiem jest baza danych 8D, która w znaczeniu bazy wiedzy wraz z analizami GUARDUS i raportami, służy jako podstawa w procesie ciągłego doskonalenia.

  • Przejrzystość postępu prac w ramach „8D”
  • Tworzenie bazy wiedzy ze wszystkimi odchyleniami i działaniami korygującymi
  • Kluczowe dane jako wskaźnik możliwych usprawnień
  • Większa skuteczność przy spełnianiu wymagań klientów
  • Ciągłość od klienta do dostawcy
  • Integracja zewnętrznych partnerów poprzez funkcje eksportu / importu i dostęp przez WEB

Kontrola jakości, efektywne planowanie i kontrola procesu.

Zarządzanie jakością w GUARDUS to efektywne planowanie, realizacja i wartościowanie kontroli towarzyszących produkcji. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i ostateczne, badania laboratoryjne oraz kontrole w-procesie prowadzone przez pracownika przy maszynie, gdzie interfejs użytkownika dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

pic

Szukasz rozwiązań MES dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami

Kontakt